Burzum
NEWSBIOGRAPHYDISCOGRAPHYPHOTOSLIBRARYDOWNLOADSCONTACTS

DISCOGRAPHY

Burzum "Belus" 2010
Byelobog Productions

Burzum - Belus 2010

Română: Lista pieselor
[Translated by Juma Hess]

  1. Intrigile lui Leuke (Introducere)
  2. Moartea lui Belus
  3. Râul uitării
  4. Coborârea lui Kaimadalthas
  5. Dansul spadei
  6. Calul lui Kelio
  7. Zori
  8. Reîntoarcerea lui Belus (încheiere)


Intrigile lui Leuke (Introducere)

[Instrumental]

"Un tunet aruncă toiagul pe jos
Loveşte şarpele în cap cu o piatră
Călătoreşte cu fulgerul spre grădină
O ramură găseşte în stejar"

Moartea lui Belus

Vraciul urcă într-un copac
Unde găseşte vechea durere-a lumii
O lasă să cadă, în liniştea toamnei,
Cu un cuţit îi scoate inima.

Frunzele stejarului cad la pământ,
Vraciul cheamă spiritele!
Frunzele stejarului cad la pământ,
Vraciul îşi cântă farmecele.

Mlădiţa este înfăşurată în ţesături de in
Spiritul sfânt al stejarului
Vraciul a adus pacea lumii
Fertilitatea, puterea solară e în mâinile lui.

Frunzele stejarului cad la pământ,
Vraciul cheamă spiritele!
Frunzele stejarului cad la pământ,
Vraciul îşi cântă farmecele.

Iată forţa arzătoare a soarelui
Iată marea fertilă a pământului
În toiagul puternic al magului
În sceptrul dătător de viaţă al regelui.

Râul uitării

Odată cu moartea soarelui şi a lunii
Începe o călătorie spre marea umbrelor,
Ursul va veghea rugul funerar
Trupul este aşezat într-un mormânt de piatră.

Ca de după un văl se aude tânguirea pământului
Lumina verii dispare
Spiritul stejarului este pus într-o barcă,
Iarna şi toamna au învins din nou.

Mă voi întoarce
Voi reveni
Când spiritele iernii sunt slăbite
Voi veni acasă.

Sub pământ, o lume ascunsă,
Dincolo de nori, spre asfinţit
Se încheie lungul drum al bărcii
Unde domnesc iarna şi toamna.

Este frig şi întuneric în adâncuri,
Doar umbre hălăduiesc acolo,
O creatură întunecată este acolo,
Şi cele mai negre grozăvii.

Mă voi întoarce
Voi reveni
Când spiritele iernii sunt slăbite
Voi veni acasă.

Morţii se odihnesc în haine albe
În spatele porţilor grele de piatră
Dar de vei asculta după oştirea morţilor
Poate îi vei auzi cântând.

Morţii se odihnesc în haine albe
În spatele porţilor grele de piatră
Dar de vei asculta după oştirea morţilor
Poate îi vei auzi cântând.

Mă voi întoarce
Voi reveni
Când spiritele iernii sunt slăbite
Voi veni acasă.

Coborârea lui Kaimadalthas

Toiagul magului, trup pentru spiritul stejarului,
Magul cu cheie şi mască
Gol şi alb în mormânt
Îmbrăcat doar în cenuşa lumii noastre.

Lungi suliţe ascuţite de-a lungul pereţilor
Pe bănci cămăşi de zale
El păşeşte fără a scoate un sunet
Iată cenuşa focurilor întinsă pe jos.

Călătoresc spre adâncul întunecat unde totul este mort

Pe tărâmul înnegurat al gorganelor
Unde sălăşluiesc morţii în tăcere
Nu trebuie să mă las cuprins de frică
Ci să umblu pe plaiurile mohorâte ale lumii.

Acoperişul e învelit de paveze
Coifuri, centuri, cuţite şi paloşe
Pe pământul brun din sala de piatră
O creatură, fantoma unei femei.

Călătoresc spre adâncul întunecat unde totul este mort

Forma vrăjitorului în copacul de-afară
Atârnă, îşi înclină capul.
Vaca sângerează, ascultă-i tânguirea,
Magul îşi dezleagă nodurile.

Magul adună darurile
Primite de la morţii cei dalbi
Dinăuntr-ul vechilor morminte de piatră
Găseşte cel mai frumos cadou.

Merg la Kelio
Călătoresc spre adâncul întunecat unde totul este mort

Cingători şi zale, veşminte şi pomeni
Coifuri şi arme binecuvântate
Rune şi stihuri, fructe uscate
Poarta mormântului e deschisă.

De la elfi, fauri de arme
Până la războinicii renăscuţi în lumină
Ce-i ce-au luptat cu lupul
Într-o lume acum pustie.

Merg la Kelio
Călătoresc spre adâncul întunecat unde totul este mort

Dansul spadei

Ceasul iernii a sosit,
când lupul şi ursul vor pieri
aruncă această piele, masca,
calc-o-n picioare, spune adio iernii.

Spirit al iernii, vei muri!
Spirit al iernii, sângerează în zăpadă!
Spirit al iernii, eu sunt vara
Spirit al iernii, şi voi veni!

Foc şi fum, ţipete şi gălăgie;
Vrăjitorul aleargă prin pădure.
Cu frunze şi funingine, cu spadă şi oţel
În curând soarele va străluci pe cer.

Spirit al iernii, vei muri!
Spirit al iernii, sângerează în zăpadă!
Spirit al iernii, eu sunt vara
Spirit al iernii, şi voi veni!

Foc şi fum, ţipete şi gălăgie;
Vrăjitorul aleargă prin pădure.
Cu frunze şi funingine, cu spadă şi oţel
În curând soarele va străluci pe cer.

Spirit al iernii, vei muri!
Spirit al iernii, sângerează în zăpadă!
Spirit al iernii, eu sunt vara
Spirit al iernii, şi voi veni!

Calul lui Kelio

Plângem când se topeşte zăpada,
Iarna a fost înfrântă.
Spiritul stejarului a fost eliberat,
Spiritele verii au triumfat.

Plângem când se topeşte zăpada,
Iarna a fost înfrântă.
Spiritul stejarului a fost eliberat,
Spiritele verii au triumfat.

Un spirit apare de dedesubt,
Un cal din adâncimi ascunse
Pentru a pregăti omenirea,
Lumea întreagă a plâns.

Un spirit apare de dedesubt,
Un cal din adâncimi ascunse
Pentru a pregăti omenirea,
Lumea întreagă a plâns.

Zori

În dimineaţa primei duminici de primăvară
Vom vedea din nou armata
În sfârşit perioada de doliu a trecut.
Un iepure aleargă pe câmpii.

De pe cel mai înalt munte din răsărit
Poţi să vezi soarele roşiatic.
Poţi să-l vezi şi să te bucuri de tihnă,
Priveşte din vârful muntelui cum pământul dă viaţă.

Puterea soarelui s-a întors
Spiritul stejarului a renăscut.
Puterea soarelui s-a întors
Vara a sosit.

Reîntoarcerea lui Belus (Încheiere)

[Instrumental]
ᛉ Burzum Merchandise ᛣ

© 1991-2024 Property of Burzum and Varg Vikernes | Hosted at Majordomo | Privacy policy