Burzum
NEWSBIOGRAPHYDISCOGRAPHYPHOTOSLIBRARYDOWNLOADSCONTACTS

DISCOGRAPHY

Burzum "Belus" 2010
Byelobog Productions

Burzum - Belus 2010

Česky: Seznam Skladeb
[Translated by Wolf]

  1. Leukeho pletichy (úvod)
  2. Smrt Belusova
  3. Řeka Zapomnění
  4. Sestup Kaimadaltha
  5. Tanec mečů
  6. Kůň z Kelio
  7. Úsvit
  8. Návrat Belusův (závěr)


Leukeho pletichy (úvod)

[Instrumentálka]

"Hrom bije do větvoví,
kamenem zasahuje hlavu červa,
bleskem sjíždí do zahrady;
a on nalézá ratolest na dubu."

Smrt Belusova

Čaroděj šplhá na strom
letitou bolest Země nachází,
odřezává ji v tichu podzimním,
nožem vyřezává jí srdce.

Dubové listí snáší se k zemi,
čaroděj duchy svolává!
Dubové listí snáší se k zemi,
čaroděj svá kouzla zpívá.

Plod spočívá v lněné látce,
posvátný duch dubu,
čaroděj zajistil klid světu,
plodnost, sluneční sílu svírá v ruce!

Dubové listí snáší se k zemi,
čaroděj duchy svolává!
Dubové listí snáší se k zemi,
čaroděj svá kouzla zpívá.

Tu je planoucí síla slunce;
Tu je plodné moře Země;
v mocné holi čarodějově;
v oživeném žezle krále.

Řeka Zapomnění

Za zmírajícího slunce a měsíce,
začíná cesta k moři stínů.
Medvěd pohřební hranici ohlídá.
Tělo spočívá v kamenném hrobě.

Za závojem je slyšet Země pláč;
světlo léta se vytrácí,
duch dubu spočívá v lodi,
zima a podzim opět vítězí.

Vrátím se.
Přijdu zpět.
Až duchové zimy zeslábnou.
Vrátím se domů.

Pod zemí, v skrytém světě,
za mraky na západě,
dlouhá cesta lodi končí,
kde zima a podzim hodují.

Je zima a tma v hlubině,
jen stíny tam přibývají,
tam nalézá se temná stvůra,
nejtemnější hrůza.

Vrátím se.
Přijdu zpět.
Až duchové zimy zeslábnou.
Vrátím se domů.

Mrtví spočívají v bílých šatech,
za těžkými studenými kamennými dveřmi,
když však nasloucháš vojsku mrtvých,
můžeš někdy slyšet jejich zpěv.

Mrtví spočívají v bílých šatech,
za těžkými studenými kamennými dveřmi,
když však nasloucháš vojsku mrtvých,
můžeš někdy slyšet jejich zpěv.

Vrátím se.
Přijdu zpět.
Až duchové zimy zeslábnou.
Vrátím se domů.

Sestup Kaimadaltha

Tělo ducha dubu, čarodějova hůl.
Čaroděj s klíčem a maskou,
nahý a bílý, do hrobu,
oděn jen popelem našeho světa.

Podél zdí; dlouhá, špičatá kopí.
Na lavicích, ocelové zbroje.
Jde po špičkách neslyšně,
na zemi vidí z ohňů popel.

Putuji do nejtemnější hlubiny, kde vše je mrtvé.

Do temné říše kopců,
tam ztichlí mrtví sedí.
Nesmím se poddat strachu,
však putovat na pustá místa světa.

Střechu pokrývají štíty,
přílby, opasky, nože a meče;
nad hnědou zemí kamenného sálu
bytost, duch ženy.

Putuji do nejtemnější hlubiny, kde vše je mrtvé.

Postava čaroděje na dubu venku,
visí, hlavu sklání.
Kráva krvácí, je slyšet její křik,
čaroděj rozvazuje uzly.

Čaroděj sbírá dary,
jež dávají mu bledí mrtví,
ze starých temných kamenných hrobů,
získává to nejkrásnější.

Mířím do Kelio.
Putuji do nejtemnější hlubiny, kde vše je mrtvé.

Opasek a zbroj, koláče a šaty,
přilby a božské zbraně,
runy a verše, sušené plody,
dveře hrobu jsou dokořán!

Od álfů, mistrů zbrojířů,
k světlým znovuzrozeným mrtvým,
těm, co proti vlku bojovali
ve světě nyní pustém.

Mířím do Kelio.
Putuji do nejtemnější hlubiny, kde vše je mrtvé.

Tanec mečů

Hodina zimy nadešla,
kdy vlk a medvěd zhynou;
strhni kožešinu, masku,
rozšlap ji, řekni zimě; adieu!

Duchu zimy, zemřeš!
Duchu zimy, ve sněhu krvácej!
Duchu zimy, já jsem léto!
Duchu zimy, já přicházím!

Oheň a kouř, křik a hluk;
lesem čaroděj se žene.
Používá listí a saze, meč a ocel.
Již brzy slunce zazáří z nebe.

Duchu zimy, zemřeš!
Duchu zimy, ve sněhu krvácej!
Duchu zimy, já jsem léto!
Duchu zimy, já přicházím!

Oheň a kouř, křik a hluk;
lesem čaroděj se žene.
Používá listí a saze, meč a ocel.
Již brzy slunce zazáří z nebe.

Duchu zimy, zemřeš!
Duchu zimy, ve sněhu krvácej!
Duchu zimy, já jsem léto!
Duchu zimy, já přicházím!

Kůň z Kelio

Když sníh taje, naříkáme;
zima je poražena.
Duch dubu je osvobozen,
zvítězili duchové léta.

Když sníh taje, naříkáme;
zima je poražena.
Duch dubu je osvobozen,
zvítězili duchové léta.

Duch přichází shora,
kůň ze skryté hlubiny,
aby připravili člověka,
náš celý svět naříkal.

Duch přichází shora,
kůň ze skryté hlubiny,
připravit člověka,
náš celý svět naříkal.

Úsvit

Prvního nedělního rána jara
opět vojsko můžeme zřít.
Konečně truchlení je konec.
Zajíc přebíhá po poli.

Na nejvyšší hoře na východě
rudé slunce můžete spatřit.
Můžete spatřit a užívat klidu,
z vrcholku vizte Zemi dávat život.

Síla slunce se navrátila,
duch dubu je znovuzrozen.
Síla slunce se navrátila.
Přišlo léto.

Návrat Belusův (závěr)

[Instrumentálka]
Burzum Merchandise

© 1991-2024 Property of Burzum and Varg Vikernes | Hosted at Majordomo | Privacy policy